Projektni tim

 

Fakultet elektrotehnike i računarstva

VODITELJ PROJEKTA

Prof. dr. sc. Ratko Magjarević

Telefon: +385-1-6129-938

e-mail: ratko.magjarevic@fer.hr

Prof. dr. sc. Vedran Bilas

Telefon: +385-1-6129-974

e-mail: vedran.bilas@fer.hr

Izv. prof. dr. sc. Igor Lacković

Telefon: +385-1-6129-808

e-mail: igor.lackovic@fer.hr

Doc. dr. sc. Darko Vasić

Telefon: +385-1-6129-931

e-mail: darko.vasic@fer.hr

Luka Celić, mag. ing.

Telefon: +385-1-6129-867

e-mail: luka.celic@fer.hr

slika djelatnika

Goran Šeketa, mag. ing.

Telefon: +385-1-6129-867

e-mail: goran.seketa@fer.hr

 

 
S.D. Informatika

VODITELJ PROJEKTA

Siniša Drobnjak, dipl. ing.

Telefon: +385-91-2289-298

e-mail: sinisa@sdinformatika.hr

 

Domagoj Materni, dipl. ing.

Telefon: +385-91-6370-054

e-mail: domagoj@sdinformatika.hr

 

 

Mario Gluščić

Telefon: +385-1-6370-040

e-mail: mariog@sdinformatika.hr

 

 

Mario Bursać

Telefon: +385-91-5426-794

e-mail: mario@sdinformatika.hr