Faze projekta

Unutar projekta diabICT razlikujemo fazu istraživanja i fazu eksperimentalnog razvoja.

Unutar faze istraživanja, 4 su osnovne istraživačke aktivnosti, te 4 uzročno-posljedično povezane dodatne aktivnosti (upravljanje projektom, nabava opreme potrebne za istraživačke aktivnosti, diseminacija rezultata istraživanja i patentna prijava).

 

Faza 1: Istraživački program

Aktivnost 1.1. Vođenje projekta u fazi istraživanja

Aktivnost 1.2. Nabava opreme za istraživanje

Aktivnost 1.3. Industrijsko istraživanje vezano uz namjensko sučelje „My-GLUKO“

Aktivnost 1.4. Industrijsko istraživanje vezano uz programsku podršku višenamjenske web platforme "e-GLUKO" za upravljanje podatcima o izmjerenim glikemijama

Aktivnost 1.5. Istraživanje vezano uz senzorsku narukvicu "My-Wrist"

Aktivnost 1.6. Istraživanje vezano uz programsku podršku višenamjenske WEB platforme "e-GLUKO" za funkcionalnost podržanog vježbanja

Aktivnost 1.7. Širenje rezultata istraživanja

Aktivnost 1.8. Stjecanje prava intelektualnog vlasništva – patentna prijava

 
Faza 2: Program eksperimentalnog razvoja

Aktivnost 2.1. Vođenje projekta u fazi eksperimentalnog razvoja

Aktivnost 2.2. Nabava opreme

Aktivnost 2.3. Eksperimentalni razvoj namjenskog sučelja „My-GLUKO“

Aktivnost 2.4. Eksperimentalni razvoj programske podrške platforme „e-GLUKO“ za upravljanje podacima o izmjerenim glikemijama

Aktivnost 2.5. Eksperimentalni razvoj senzorske narukvice „My-WRIST“

Aktivnost 2.6. Eksperimentalni razvoj programske podrške višenamjenske web platforme „e-GLUKO“ za funkcionalnost podržanog vježbanja

Aktivnost 2.7. Širenje rezultata ekspeimentalnog razvoja

Aktivnost 2.8. Stjecanje prava intelektualnog vlasništva